Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
9. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018
25. - 26. októbra 2018

Liptovský Ján
 


Miesto konania konferencie:
Hotel Svätojánsky kaštieľ, Liptovský Ján, konferenčná miestnosť.

Organizačné pokyny:
Vzhľadom na limitovaný počet možných účastníkov konferencie, prosíme o zaslanie záväznej prihlášky s anotáciou príspevku najneskôr do 15. 7. 2018.
Prihlášky zasielajte cez registračný formulár.  
Plný text príspevku v rozsahu do 10 strán pošlite v požadovanom formáte do 15. 9. 2018 elektronicky na adresu juraj.simko@aos.sk.
Príspevky v zborníku budú recenzované.
Konferenčný poplatok prosíme uhradiť (po oznámení o pozitívnom recenzovaní príspevku) do 1. 10. 2018.
Konferenčný poplatok: 80 EUR (doktorandi AOS: 40 EUR).
V konferenčnom poplatku je zahrnuté: publikovanie v zborníku, zborník na CD nosiči, 1 x obed, občerstvenie, spoločenský večer. V prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia.
 
Publikovanie v zborníku bez účasti na konferencii: zborník na CD nosiči a poštovné: 40 EUR (doktorandi AOS: bezplatne).
 
Číslo účtu:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN SK35 81800000 0070 0016 6344
IČO 37910337
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 25102018
Do poznámky pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka konferencie
 
O vystúpení s príspevkom budú autori vyrozumení do 20. 10. 2018.
 
© KIS AOS 2018                                      Aktualizované 25. 4. 2018