Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
9. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018
25. - 26. októbra 2018

Liptovský Ján
 

Dôležité termíny:
 • Zaslanie prihlášky s anotáciou príspevku na konferenciu
  -  15. júl 2018
   
 • Zaslanie plného textu príspevku
  - 15. september 2018
   
 • Uhradenie konferenčného poplatku
  - 1. október 2018
   
 • Vyrozumenie o prednesení príspevku na konferencii
  - 20. október 2018
 
© KIS AOS 2018                                      Aktualizované 25. 4. 2018