Katedra bezpečnosti a obrany - Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
9. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018
25. - 26. októbra 2018

Liptovský Ján
 

Registrácia
 
REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Termín registrácie do 15. júla 2018
 
* Meno, priezvisko, tituly:
* Funkcia:
* Názov inštitúcie:
* Kontaktná adresa:
  Číslo telefónu:
* E-mail:
* Príspevok: Áno Nie
* Názov príspevku:
* Abstrakt v angličtine:
* Účasť na konferencii:  25. 10. 2018   26. 10. 2018   iba publikovať
* Záujem o vystúpenie: Áno Nie
                
* Sem napíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku:

 Skontrolujte vyplnené údaje a podtvrďte registráciu:
Údaje označené * sú povinné.

Registráciou účasti na 9. medzinárodnej konferencii: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018 usporiadanou Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v dňoch 25. a 26. 10. 2018 (ďalej len „konferencia“), vyjadruje registrovaný účastník konferencie výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno; priezvisko; titul; funkcia; názov inštitúcie, na ktorej účastník konferencie profesne pôsobí; kontaktná adresa; číslo telefónu; email, a to pre potreby vyhotovenia účastníckeho certifikátu; menovky účastníka konferencie; prezenčnej listiny účastníkov konferencie a zverejňovaného a verejne šíreného elektronického zborníka príspevkov z konferencie, po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie riadneho priebehu konferencie ako aj zverejnenia a verejného šírenia výstupov z nej.
Registráciou účasti na konferencii vyjadruje registrovaný účastník konferencie súčasne výslovný súhlas s vyhotovením, zverejnením a verejným šírením podobizne, obrazových snímok, zvukových a obrazovozvukových záznamov, týkajúcich sa účastníka konferencie alebo jeho prejavov osobnej povahy z priebehu tejto konferencie, vyhotovených usporiadateľom konferencie.

© KIS AOS 2018                                      Aktualizované 25. 4. 2018