Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
9. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018
25. - 26. októbra 2018

Liptovský Ján
 

Registrácia
 

Registrácia na konferenciu je ukončená.
 
© KIS AOS 2018                                      Aktualizované 25. 4. 2018