Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
9. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018
25. - 26. októbra 2018

Liptovský Ján
 

Garanti konferencie:
 • doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., rektor, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D., rektor, Univerzita obrany Brno, Česká republika
 • doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD., rektorka, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
 • Dr Juliusz PIWOWARSKI, rektor, APEIRON Academy of Security of Public and Individual in Krakow, Poľská republika
 • płk dr. hab. Dariusz MAJCHRZAK, prorektor pre vojenské veci, War Studies University Warsaw, Poľská republika
 • doc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD., dekan, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
 • COL Dr. Árpád POHL, dekan, Faculty of Military Sciences and Officer Training, National University of Public Service Budapest, Maďarská republika
 • plk. gšt. Ing. Radoslav IVANČÍK, PhD., Ministerstvo obrany SR, Slovenská republika
Vedecký výbor:
 • Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD., AOS, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK, CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
 • doc. Ing. Pavel BUČKA, CSc., AOS, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika
 • COL Prof. Vasile CARUTASU, PhD., Land Forces Academy Sibiu, Rumunská republika
 • Dr. Wojciech CZAJKOWSKI, APEIRON Krakow, Poľská republika
 • Dr. Tomasz DUKIEWICZ, University of Opole, Opole, Poľská republika
 • PhDr. Libor FRANK, Ph.D., Univerzita obrany, Brno, Česká republika
 • LTC Assoc. Prof. Eng. Laurian GHERMAN, PhD., Air Force Academy Brașov, Rumunská republika
 • Assoc. Prof. Vasyl GULAY, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukrajina
 • prof. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
 • gen. mjr. Ing. Jindřich JOCH, Pozemné sily OS SR, Slovenská republika
 • prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., AOS, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • doc. PhDr. Rastislav KAZANSKÝ, PhD., UMB v Banskej Bystrici, Slovenská republika
 • COL prof. Klára S. KECSKEMÉTHY, PhD., National University of Public Service, Budapest, Maďarská republika
 • doc. JUDr. Stanislav KRÍŽOVSKÝ, PhD., VŠBM v Košiciach, Slovenská republika
 • Ing. Ivan MAJCHÚT, PhD., AOS, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • ks. dr hab. Miroslaw A. MICHALSKI, WSB Toruň, Poľská republika
 • prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., UMB v Banskej Bystrici, Slovenská republika
 • prof. nadzw. dr hab. Antoni OLAK, WSPA Lublin, Poľská republika
 • płk dr hab. Przemyslaw PAŻDZIOREK, War Studies University Warsaw, Poľská republika
 • plk. doc. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D., Univerzita obrany Brno, Česká republika
 • prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc., Vysoká škola Karlovy Vary, Česká republika
 • Ing. Josef PROCHÁZKA, Ph.D., Univerzita obrany Brno, Česká republika
 • Dr Mariusz ROZWADOWSKI, Cracow University of Economics, Poľská republika
 • doc. Ing. Jozef SABOL, DrSc., Policejní akademie České republiky, Česká republika
 • doc. Ing. Peter SPILÝ, PhD., AOS, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • Dr. hab. Henryk SPUSTEK, University of Opole, Opole, Poľská republika
 • Mgr. Richard STOJAR, Ph.D., Univerzita obrany, Brno, Česká republika
 • gen. mjr. Ing. Ľubomír SVOBODA, Vzdušné sily OS SR, Slovenská republika
 • doc. PhDr. František ŠKVRNDA, PhD., EU Bratislava, Slovenská republika
 • doc. Ing. Jaroslav VARECHA, PhD., AOS, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 • Assoc. Prof. Vasyl ZAPLATINSKYI, PhD., National University Physical Education and Sports, Kiev, Ukrajina
 • Dr. hab. Marian ŻUBER, Land Forces Academy, Wroclaw, Poľská republika
 
© KIS AOS 2018                                      Aktualizované 25. 4. 2018