Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 

Katedra bezpečnosti a obrany AOS
Vás pozýva na
 
9. medzinárodnú vedeckú konferenciu
 
NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2018
25. – 26. októbra 2018
 
ktorá sa koná v rámci aktivít SK PRES V4 2018
(Slovenské predsedníctvo V4 / júl 2018 – jún 2019)
 
spoluorganizátori
 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Generálny štáb OS SR
Univerzita obrany Brno
War Studies University Warsaw
National University of Public Service Budapest
APEIRON Academy of Security of Public and Individual Krakow
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná pod záštitou
ministra obrany Slovenskej republiky
Ing. Petra GAJDOŠA
a
náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
generálporučíka Ing. Daniela ZMEKA
 
 
© KIS AOS 2018                                      Aktualizované 25. 4. 2018