Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik
 
8th International scientific conference
'National and International Security 2017'
26th – 27th October 2017

Liptovský Ján
 

List of registered participants

      IULIAN MIHAESCU, INFOPROTECT ROMANIA
      Maciej Wrona PhD Eng, Military University of Technology
      František GUBÁŠ, Ing., Akadémia ozbrojených síl
      Ján BREZULA, Ing., Pozemné sily OS SR
      Paweł Dziekański, PhD, Jan Kochanowski University in Kielce
      Martin MARCHEVKA, Ing., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
      Viktor PORADA, prof, JUDr., Ing., DrSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha
      Kateřina Víchová, Ing., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
      Martin TREBULA, Ing., Katedra bezpečnosti a obrany AOS LM
      plk. Ing. Josef Melichar, Centrum Bezpečnostních a vojensko strategických studií Univerzity obrany, Brno
      doc, JUDr. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D., Akadémia Policajného zboru v Bratislave
      Ing. Antonín NOVOTNÝ, Ph.D., Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany
      Fabian BAXA, Ing., Univerzota obrany
      JUDr. Petra KAŠELÁKOVÁ, Ministerstvo obrany SR
      JUDr. Petra KAŠELÁKOVÁ, Ministerstvo obrany SR
      Ján BREZULA, Ing., Pozemné sily OS SR
      Lucia Duricova Ing., Univerzita Tomáše Bati ve Zline, Fakulta plikované informatiky
      Lucia Duricova Ing., Univerzita Tomáše Bati ve Zline, Fakulta plikované informatiky
      Lucia Duricova Ing., Univerzita Tomáše Bati ve Zline, Fakulta plikované informatiky
      Istvan Parada MSC degree electrical egineer, National University of Public Service
      Andras TOTH, PhD, National University of Public Service
      Tibor, FARKAS habil. PhD, National University of Public Services
      Ľubomír Hreha, Ing. Mgr., Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
      prof. Ing. Ladislav Hofreiter, Csc., Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline
      Janos CSENGERI, PhD student, National University of Public Service
      Zoltan KRAJNC, Prof., Dr., (PhD), National University of Public Service
      Janka Scigeľová, Mgr. Ing., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
      Vasyl ZAPLATYNSKYI honored professor, docent, kand. of sciences (PhD),, National University of Physical Education and Sport of Ukraine; Academy of Safety and Bases of Health;
      Łukasz Lewkowicz, doctor, Faculty of Political Science, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
      Doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
      PhDr. Veronika Marenčinová/doc. PhDr. Jana Lasicová PhD., Katedra bezpečnosti a obrany, AOS/Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
      Jaroslav Staněk, Ing., Univerzita obrany Brno
      Richard Stojar, PhD., Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií, Univerzita obrany
      Gustáv Tarcsi, Ing., PhD., VÚSZ
      Josef Oborný, prof., PhD., PhDr., Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu
      Erika Hronyecz, MA, National University of Public Service
      Roman Laml, RSDr,.PhD., Fórum pre medzinárodnú politiku, o.z.
      Dominika Kosárová, Mgr., M.A., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
      Martin, Joščák, Ing., Katedra bezpečnosti a obrany AOS LM
      Przemysław Wywiał, Ph. D., Pedagogical University in Cracow
      Erik, Görner, Mgr, Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra bezpečnostných štúdií
      Ing. Juraj Kešeľ, AOS gen. M.R.Štefánika, KtBaO
      mgr Karina BŁAŻEJCZAK, Uniwersytet Wrocławski
      Giorgi Ukhurgunashvili, MA, National Defence Academy of Georgia
      Mgr. Daniel Tichý, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
      Sławomir FIODORÓW, magister, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
      Vladimír ZIKMUND, Ing., Pozemené sily OS SR
      Artur Świstek, Uniwersytet Wroclawski
      Artur Świstek, Uniwersytet Wroclawski
      mgr Artur Świstek, Uniwersytet Wroclawski
      Mgr. Tomáš Hrozenský, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
      Pavel Bučka, doc., Ing. CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
      doc. Rastislav Kazanský, PhDr. PhD. MBA, Fakulta politických vied a medzinárodnych vzťahov Univerzita Mateja Bela
      Doc. Ing. Stanislav PREČUCH, CSc., Akadémia PZ v Bratislave
      Maroš Trnka, Akadémia ozbrojených síl
      Peter TOMA, JUDr., Personálny úrad OS SR
      Mariusz Rozwadowski Phd, UNiwersytet Ekonomiczny w Krakowie
      JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD., Akadémia PZ
      Dávid Kollár, Mgr. PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
      prof. nadzw. dr hab. Antoni OLAK, WSPA w Lublinie//WSBiP w Ostrowcu Św.//VSBM v Kośicach
      Jozef Žigray, Ing., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica
      Petr KOVANDA, Ing., Univerzita obrany v Brně
      Zdeněk Rajda, JUDr. Ing., AK JUDr. Ing. Zdeněk Rajda
      Veronika Marenčinová, PhDr., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
      Jaroslav Ušiak, doc. Mgr., PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
      Miroslav Školník, doc., Ing., PhD., AOS
 
 return
© KIS AOS 2017                                      Aktualized May 5, 2017