Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
8. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2017
26. - 27. októbra 2017

Liptovský Ján
 

Z o z n a m  p r i h l á s e n ý c h

      IULIAN MIHAESCU, INFOPROTECT ROMANIA
      Maciej Wrona PhD Eng, Military University of Technology
      František GUBÁŠ, Ing., Akadémia ozbrojených síl
      Ján BREZULA, Ing., Pozemné sily OS SR
 
 späť
© KIS AOS 2017                                      Aktualizované 9. 5. 2017