Katedra bezpečnosti a obrany - Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
8. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2017
26. - 27. októbra 2017

Liptovský Ján
 

Formát príspevku:

Pri písaní príspevku použite tento formát.
 

Ubytovanie je možné si zabezpečiť: tu.
 
© KIS AOS 2017                                      Aktualizované 9. 5. 2017