Katedra bezpečnosti a obrany - Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
8. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2017
26. - 27. októbra 2017

Liptovský Ján
 

Dôležité termíny:
 • Zaslanie prihlášky s anotáciou príspevku na konferenciu
  -  1. september 2017
   
 • Uhradenie konferenčného poplatku
  - 10. október 2017
   
 • Zaslanie plného textu príspevku
  - 10. október 2017
   
 • Vyrozumenie o prednesení príspevku na konferencii
  - 20. október 2017
 
© KIS AOS 2017                                      Aktualizované 9. 5. 2017