Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
8. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2017
26. - 27. októbra 2017

Liptovský Ján
 

Registrácia
 

Registrácia na konferenciu je ukončená.
 
© KIS AOS 2017                                      Aktualizované 9. 5. 2017