Katedra bezpečnosti a obrany - Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 

Katedra bezpečnosti a obrany AOS
Vás pozýva na
 
8. medzinárodnú vedeckú konferenciu
 
NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2017
26. – 27. októbra 2017
 

 
spoluorganizátori
 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Generálny štáb OS SR
Univerzita obrany Brno
War Studies University Warsaw
APEIRON Academy of Security of Public and Individual Krakow
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná pod záštitou
ministra Obrany Slovenskej republiky
Ing. Petra GAJDOŠA
a
náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
generála Ing. Milana MAXIMA
 
 
© KIS AOS 2017                                      Aktualizované 9. 5. 2017