Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 

Katedra bezpečnosti a obrany AOS
Vás pozýva na
 
6. medzinárodnú vedeckú konferenciu
 
NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2015
22. – 23. októbra 2015
 

 
spoluorganizátori
 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Generálny štáb OS SR
Univerzita obrany Brno
Akademia Obrony Narodowej Varšava
APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná pod záštitou
štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ing. Miloša KOTERCA
a
náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
genpor. Ing. Milana MAXIMA
 
 
© KIS AOS 2015                                      Aktualizované 30. 9. 2015