Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 

Katedra bezpečnosti a obrany AOS
Vás pozýva na
 
5. medzinárodnú vedeckú konferenciu
 
NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2014
2. – 3. októbra 2014
 

 
spoluorganizátori
 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Generálny štáb OS SR
Univerzita obrany Brno
Akademia Obrony Narodowej Varšava
Nacionaľnij aviacionij universitet Kyjev
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná pod záštitou
Štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ing. Miloša KOTERCA
a
Náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
genpor. Ing. Milana MAXIMA
 
 
© KIS AOS 2014                                      Aktualizované 8. 9. 2014