Školiace pracovisko elektrotechnikov

v spolupráci s

Katedrou elektroniky AOS liptovský Mikuláš

ŠOTD MO SR

a pobočkou SES

v Liptovskom Mikuláši

 

 

 

prezentuje XVI. odborný seminár 

 

Ponuka literatúry

Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach

“Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

  a 15 predchádzajúcich odborných seminárov

 

 

25. 8. 1993

Meracie prístroje pre meranie, skúšanie, revízie a údržbu elektrických zariadení

 

16. 2. 1994

Meranie pri revíziách a ochrana proti prepätiu

 

1. 3. 1995

Nové meracie prístroje pre revízie elektrických zariadení

 

22. 2. 1996

Revízie elektrických zariadení a spotrebičov

 

27. 2. 1997

Ochrana osôb a elektrických zariadení 

 

26. 2. 1998

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrických zariadeniach

 

25. 2. 1999

Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach

 

24. 2. 2000

Ochrana pred prepätím

 

22. 2. 2001

Revízie elektrických zariadení

 

21. 2. 2002

Poznatky a skúsenosti z používania nových bezpečnostných noriem

 

20. 2. 2003

Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku

 

26. 2. 2004

Ochrana osôb a majetku

 

24. 2. 2005

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

 

23. 2. 2006

Základy projektovania a OPaOS elektrických zariadení

 

22. 2. 2007

Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach

 

28. 2. 2008

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov