Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

V mesiaci február je už neodmysliteľnou súčasťou organizácia odborných seminárov, ktorých nosnou témou je bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach. Stretávajú sa tu pravidelne odborníci z oblasti elektrotechniky a zástupcovia firiem etablovaných na slovenskom elektrotechnickom trhu. K jednotlivým ročníkom sú vydávané zborníky prednášok, ktoré je možné získať v elektronickej podobe práve na našich stránkach.

Videá z odborných seminárov

Odborné semináre - videá sa nahrávajú...
XXV. Jubilejný odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 23. febuára 2017
  •  25 rokov odborných seminárov – ocenenie, Dušan Repčík, Rudolf Huna
  •  Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov z pohľadu IP MO SR, Peter Matej
  •  Nové praktické poznatky z revízií elektrických inštalácií, Ján Meravý
  •  Bezpečnost při měření s elektrickými měřicími přístroji. Požadavky na výběr měřicích přístrojů, Jiří Ondřík
  •  Legislatíva pre elektrotechnika, Karel Janeček
  •  Odhaľovanie chybových prúdov skôr, ako zareaguje prúdový chránič, Ján Hronský
  •  Praktické poznatky z měření impedance poruchové smyčky a izolačního odporu v nn elektrických instalacích, Leoš Koupý
  •  Nové STN pre elektrotechniku, Marcel Čatloš
  •  Rozvoj inteligentnej distribučnej siete SSE-D, a.s., Milan Valjašek
  •  Prvky prepäťových ochrán (SPD) na stĺpoch verejného distribučného rozvodu, Rudolf Huna, Patrik Macalák, Karel Janeček
Pre potreby odborného seminára bol vydaný Zborník prednášok a CD, ktoré dostali prihlásení účastníci seminára
Zborník XXV. Jubilejný odborný seminár CD

Fotografie z XXV. Jubilejného odborného seminára budú dostupné ihneď po ich spracovaní.

XXIV. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 25. febuára 2016
 Zborník vo formáte pdf  Galéria fotografií
XXIII. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 26. febuára 2015
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XXII. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 27. febuára 2014
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XXI. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 28. febuára 2013
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XX. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 23. febuára 2012
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XIX. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 24. febuára 2011
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XVIII. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 25. febuára 2010
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
XVII. Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICÝCH ZARIADENIACH 26. febuára 2009
 Zborník vo formáte zip  Galéria fotografií
Semináre v rokoch 1993 - 2008