Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Publikácie je možné objednať prostredníctvom SES, pobočka Liptovský Mikuláš - kontaktná osoba Ing. Emil VIDO
Revízie elektrických inštalácií a zariadení do 1000 VAC a 1500 VDC
(Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)
Revízie
 • *** PRIPRAVUJEME ***
 • Autor: Ing. Rudolf Huna
 • Formát: A4 (B5)
 • Vydá: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Predpoklad: február 2020
 • Vydanie: prvé vydanie
 • Počet strán: 144
 • ISBN:
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení do 1000 VAC a 1500 VDC
(Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
 • *** NOVINKA ***
 • Autorsky pripravil a vypracoval: Ing. Rudolf Huna
 • Formát: B5
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Rukopis zadaný do tlače: apríl 2019
 • Vydanie: Deviate upravené vydanie
 • Počet strán: 372
 • ISBN: 978-80-89456-35-2
 • Učebná pomôcka neprešla jazykovou úpravou
 • Cena: 20,- € (na dobierku + poštovné a balné)
Revízie zdravotníckych zariadení
(zdravotnícke priestory/lekárske ambulancie/zdravotnícka technika)
Revízie zdravotníckych zariadení (zdravotnícke priestory/lekárske ambulancie/zdravotnícka technika)
 • Autorsky pripravil a vypracoval: Ing. Rudolf Huna
 • Formát: CD
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Rukopis zadaný do tlače: október 2017
 • Vydanie: Prvé vydanie
 • Počet strán: 74
 • ISBN 978-80-89456-31-4
 • Učebná pomôcka neprešla jazykovou úpravou
 • Cena: 12,- € bez prepravných nákladov (na dobierku + poštovné a balné)
Zjednodušené výpočty
(prúdové zaťaženie/skratové prúdy)
Zjednodušené výpočty (prúdové zaťaženie/skratové prúdy)
 • Autorsky pripravil a vypracoval: Ing. Rudolf Huna
 • Formát: A4
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Rukopis zadaný do tlače: október 2016
 • Vydanie: Prvé vydanie
 • Počet strán: 36
 • ISBN: 978-80-89456-24-6
 • Učebná pomôcka neprešla jazykovou úpravou
 • Cena: 9,- € (na dobierku + poštovné a balné)
Legislatíva v oblasti BOZP
Legislatíva v oblasti BOZP
 • Autorsky pripravil a vypracoval: Ing. Karel Janeček
 • Formát: A4
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Rukopis zadaný do tlače: október 2016
 • Vydanie: Prvé vydanie
 • Počet strán: 34
 • ISBN: 978-80-89456-25-3
 • Učebná pomôcka neprešla jazykovou úpravou
 • Cena: 7,- € (na dobierku + poštovné a balné)
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení do 1000 VAC a 1500 VDC
(Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
 • Autorsky pripravil a vypracoval: Ing. Rudolf Huna
 • Formát: B5
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Rukopis zadaný do tlače: august 2015
 • Vydanie: Ôsme upravené vydanie
 • Počet strán: 362
 • ISBN: 978-80-89456-21-5
 • Učebná pomôcka neprešla jazykovou úpravou
 • Vypredané
 • Upozornenie:
  V súvislosti so zmenami a pripravovanými zmenami v Zákone č. 124/2006 Z. z. a vo Vyhláške č. 508/2009 Z. z. pripravujeme v poradí deviate upravené vydanie.
ZÁKLADY PROJEKTOVANIA
(stacionárne objekty/mobilné prostriedky)
ZÁKLADY PROJEKTOVANIA
 • Autorsky pripravil a vypracoval: Ing. Rudolf Huna
 • Formát: A4
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Rukopis zadaný do tlače: december 2014
 • Vydanie: Prvé vydanie
 • Počet strán: 60
 • ISBN: 978-80-89456-19-2
 • Učebná pomôcka neprešla jazykovou úpravou
 • Cena: 10,- € (na dobierku + poštovné a balné)
MERANIE UZEMNENIA
(stacionárne objekty/mobilné prostriedky)
MERANIE UZEMNENIA
 • Autorsky pripravili:
 • Ing. Rudolf Huna
 • Ing. Jana Staroňová
 • Ing. Patrik Macalák
 • Formát:A4
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Rukopis zadaný do tlače: február 2014
 • Vydanie: Prvé vydanie
 • Počet strán: 44
 • ISBN: 978-80-89456-6-1
 • Učebná pomôcka neprešla jazykovou úpravou
 • Cena: 12,- € (na dobierku + poštovné a balné)
 • Vypredané, dotlač na požiadanie.
Revízie elektrických zariadení do 1000 VAC a 1500 VDC
(mobilné prostriedky elektrické/elektrické ručné náradie a spotrebiče)
Revízie elektrických zariadení
 • Autorsky pripravili:
 • Ing. Rudolf Huna
 • Ing. Jana Staroňová
 • Formát: A4
 • Vydala: Pobočka SES Liptovský Mikuláš
 • Rukopis zadaný do tlače: december 2012
 • Vydanie: Prvé vydanie
 • Počet strán: 130
 • ISBN: 978-80-89456-09-3
 • Učebná pomôcka neprešla jazykovou úpravou
 • Cena: 14,- € (na dobierku + poštovné a balné)
 • Vypredané, dotlač na požiadanie.