Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

UPOZORNENIE!
Ukážky prezentácií, ktoré tu nájdete nemusia korešpondovať s tými, ktoré sú použité pri výchove a vzdelávaní. Slúžia len ako demonštračné príklady, ktoré boli platné v dobe uverejnenia a nemusia byť aktuálne. Vzhľadom na rozsah výchovy a vzdelávania taktiež nemusia obsahovo v plnom rozsahu pokryť tému, ktorú svojim zameraním predstavujú.

Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom - ukážka

Právne predpisy a legislatíva v oblasti BOZP - ukážka

STN 33 2000-4-41 2007 OSE - ukážka

STN 33 1610 2002 - Pomôcka pri praktických meraniach - Revízie ručného náradia a spotrebičov - ukážka