Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA XXVI. ODBORNÝ SEMINÁR (22.2.2018)

>> PRIHÁSIŤ SA NA SEMINÁR JE VZHĽADOM NA POČET PRIHLÁSENÝCH V TEJTO CHVÍLI MOŽNÉ UŽ LEN TELEFONICKY <<

Odoslaním elektronickej prihlášky dobrovoľne udeľujete Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši (ďalej len AOS) súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v súlade s § 9 ods. 1 a § 11 ods. 1 a 4 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v nasledovnom znení: "Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo formulároch, som poskytol/poskytla AOS dobrovoľne, sú úplné a pravdivé“. Zároveň súhlasím s evidenciou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami organizácie AOS za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu evidencie o účastníkoch odborného seminára. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom vyraďovacieho konania záznamovej pomôcky, v ktorej sú uvedené údaje vedené, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov". V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, organizácia AOS osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje.

Spôsob platby:

Účastnícky poplatok 55,- €,
profesia učiteľa (ZŠ, SŠ, VŠ) s dokladom od riaditeľa/rektora školy 35,- €


* Povinné
Po odoslaní prihlášky Vám bude doručené potvrdenie na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v tejto prihláške.