Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

LEKTORI ŠKOLIACEHO PRACOVISKA ELEKTROTECHNIKOV

Ing. Rudolf HUNA

Vedúci školiaceho pracoviska elektrotechnikov
Odborný garant

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, odbor spojovací

pevná linka: (0960) 423 925
mobil: (+421) 905 358 238
email: rudolf.huna@aos.sk


Ing. Karel JANEČEK

Odborný referent - špecialista

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, odbor rádiolokácia

pevná linka: (0960) 423 926
email: karel.janecek@aos.sk


kpt. Ing. Patrik MACALÁK

Vedúci starší dôstojník ŠPE

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, odbor rádiotechnický prieskum

pevná linka: (0960) 422 456
email: patrik.macalak@aos.sk


MUDr. ORAVEC

MUDr. Miroslav ORAVEC

Praktický lekár

vzdelanie: zdravotnícke, odbor všeobecné lekárstvo

pevná linka: (0960) 422 252
email: miroslav.oravec@aos.sk


Ing. František BUDAY

Bezpečnostný technik AOS gen. M. R. Štefánika

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, odbor elektrotechnický

pevná linka: (0960) 422 480
email: frantisek.buday@aos.sk


Ing. Peter MATEJ

Inšpektor pre bezpečnosť EZ - Odbor kontroly, dozorov a inšpekcií (OdKDI) Ministerstvo obrany SR, Trenčín

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, odbor letecký elektrotechnický

pevná linka: (0960) 503 244
mobil: (+421) 903 820 889
email: peter.matej@mod.gov.sk

externý lektor