Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

LEKTORI ŠKOLIACEHO PRACOVISKA ELEKTROTECHNIKOV

Ing. Rudolf HUNA

Vedúci školiaceho pracoviska elektrotechnikov - lektor
Odborný garant

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, odbor spojovací

pevná linka: (0960) 423 925
mobil: (+421) 905 358 238
email: rudolf.huna@aos.sk


Ing. Karel JANEČEK

Lektor

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, odbor rádiolokácia

pevná linka: (0960) 423 926
email: karel.janecek@aos.sk


Ing. Peter MATEJ

Inšpektor pre bezpečnosť EZ - Odbor kontroly, dozorov a inšpekcií (OdKDI) Ministerstvo obrany SR, Trenčín

vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, odbor letecký elektrotechnický

pevná linka: (0960) 503 244
mobil: (+421) 903 820 889
email: peter.matej@mod.gov.sk

externý lektor