Skúšky, školenia, aktualizačné preškoľovanie

ŠPE ponúka výchovu a vzdelávanie v nasledovných oblastiach:

Skupina
01.1
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky (zamestnancov a vedúcich zamestnancov)
číslo oprávnenia VVZ-000184-06-01.1
Skupina
01.2
Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
číslo oprávnenia VVZ-0101/13-01.2
Skupina
05.1
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických (v rozsahu E2)
(elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky)
číslo oprávnenia VVZ-000183-06-05.1
Skupina
05.2
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických (v rozsahu E2)
(revíznych technikov)
číslo oprávnenia VVZ-000182-06-05.2
aktualizované
20. 11. 2015
© Copyright 2009 KIS