Prihláška

         Pre vojenských záujemcov
 
► Prihláška na výchovu a vzdelávanie (V+V) odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (OSE) podľa
    čl. 82, čl. 84, čl. 87 Všeob. 21-2;

► Prihláška na výchovu a vzdelávanie (V+V) a na overenie odbornej spôsobilosti odborného
    pracovníka - revízneho technika (RT) podľa čl. 90 Všeob. 21-2;

► Prihláška na aktualizačnú odbornú prípravu odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a revíznych technikov (AOP OSE/RT) podľa čl. 82, čl. 84, čl. 87, čl. 90 Všeob. 21-2;
    - Posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti

         Pre civilných záujemcov
 
► Prihláška na výchovu a vzdelávanie (V+V) odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a revíznych
    technikov (OSE/RT) – podľa §21, §22, §23, § 24 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.;

    - Posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
    - Potvrdenie o praxi
► Prihláška na aktualizačnú odbornú prípravu odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a revíznych
    technikov (AOP OSE/RT) – podľa §21, §22, §23, §24 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.;

    - Posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti

         Pre civilných a vojenských záujemcov
 
► Prihláška na výchovu a vzdelávanie (V+V) bezpečnostných technikov (BT) a aktualizačnú
    odbornú prípravu bezpečnostných technikov (AOP BT) – skupina 01.1, 01.2, podľa prílohy
    č. 2 Zákona č. 124/2006 Z. z.


aktualizované
20. 11. 2015
© Copyright 2009 KIS