Prihláška

         Pre civilných záujemcov
 
Prihláška na výchovu a vzdelávanie (V+V) - OSE/RT - skupina 05.1, 05.2 (§21, §22, §23, §24)
Prihláška na aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) - OSE/RT - skupina 05.1, 05.2 (§21, §22, §23, §24)
    - Zdravotné potvrdenie
    - Potvrdenie o praxi
    - Posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti

         Pre vojenských záujemcov
 
Prihláška na výchovu a vzdelávanie (V+V) elektrotechnikov čl. 82, čl. 84, čl. 87 Všeob. 21-2
Prihláška na výchovu a vzdelávanie (V+V) a na overenie odbornej spôsobilosti odborného
  pracovníka - revízneho technika (RT) podľa čl. 90 Všeob. 21-2

Prihláška na aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov (AOP) čl. 82, čl. 84, čl. 87,
  čl. 90 Všeob. 21-2

    - Posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti

         Pre civilných a vojenských záujemcov
 
Prihláška na výchovu a vzdelávanie (V+V) bezpečnostných technikov (BT) a aktualizačnú odbornú
  prípravu bezpečnostných technikov (AOP – BT)


aktualizované
25. 3. 2015
© Copyright 2009 KIS