Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš
page icon
Druh výchovy a vzdelávania Odborná príprava
(cena za osobu v €)
Aktualizačná odborná príprava
(cena za osobu v €)
Skupina 01.1 Zamestnanci a vedúci zamestnanci 15,- 15,-
Skupina 01.2 Bezpečnostní technici 500,- 90,- (40,- MO SR)
Skupina 05.1 §20
Poučená osoba
35,- 30,-
§21
Elektrotechnik
70,- 45,-
§22
Samostatný elektrotechnik
80,- 45,-
§23
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo ridenie prevádzky
90,- 45,-
Skupina 05.2 §24
Revízny technik E2A
220,- 70,-
Subjekt ŠPE nie je platcom DPH. Uvedené ceny sú konečné. Fakturačné údaje nájdete na stránke s kontaktnými informáciami.