Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš
page icon
Druh výchovy a vzdelávania Odborná príprava
(cena za osobu v €)
Aktualizačná odborná príprava
(cena za osobu v €)
Skupina 01.1 Zamestnanci a vedúci zamestnanci 15 15
Skupina 01.2 Bezpečnostní technici 460 100
Skupina 05.1 §20
Poučená osoba
35 30
§21
Elektrotechnik
70 45
§22
Samostatný elektrotechnik
80 45
§23
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo ridenie prevádzky
90 45
Skupina 05.2 §24
Revízny technik E2A
200 70
Cena za literatúru
(publikácie ŠPE vhodné k odbornej príprave)
75
Subjekt ŠPE nie je platcom DPH. Uvedené ceny sú konečné. Fakturačné údaje nájdete na stránke s kontaktnými informáciami.