Medzinárodná vedecká konferencia
Riešenie krízových situácií prostredníctvom simulačných technológií
22. októbra 2013

Kontakt:

Simulačné centrum
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš
 
e-mail: simkonf@aos.sk
 
tel.: +421 (0) 960 425555


Podrobné informácie budú zverejňované na: www.aos.sk/sc/konferencia2013

 
 
© KIS AOS 2013                                      Aktualizované 30. 10. 2013