Medzinárodná vedecká konferencia
Riešenie krízových situácií prostredníctvom simulačných technológií
22. októbra 2013

Organizačný výbor:
 
  • pplk. Vladimír ANDRASSY
  • kpt. Ing. Róbert KLAČKO
  • kpt. Ing. Marcel LINEK
  • kpt. Ing. Jan LUKEŠ
  • npor. Ing. Matúš GREGA
  • npor. Ing. Marek SÁNCHEZ
  • Ing. Zdeněk PEŠTA
  • RNDr. Beata STROMKOVÁ
  • Eva GORALSKA
  • Antónia BARTEJSOVÁ
 
© KIS AOS 2013                                      Aktualizované 30. 10. 2013