Medzinárodná vedecká konferencia
Riešenie krízových situácií prostredníctvom simulačných technológií
22. októbra 2013

Vedecký výbor:
 • Dr.h.c., prof. Ing. Miroslav ŽÁK, DrSc., Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš (SVK)
 • prof. Ing. Václav PŘENOSIL, CSc., Masarykova univerzita Brno (CZE)
 • prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc., Akadémia policajného zboru Bratislava (SVK)
 • prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš (SVK)
 • prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD., Žilinská univerzita v Žiline (SVK)
 • doc. Vasyl ZAPLATYNSKYI, CSc., Národná letecká univerzita Kyjev (UKR)
 • doc. Dr. Antoni OLAK, Vyššia škola marketingového manažmentu a cudzích jazykov Katowice (PL)
 • doc. Ing. Vladimír VRÁB, PhD., Centrum simulačných a trenažérových technológií Brno (CZE)
 • doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD., Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš (SVK)
 • doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK, CSc., Akadémia policajného zboru Bratislava (SVK)
 • PhDr. Miroslav KMOŠENA, PhD., Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš (SVK)
 • pplk. Ing. Ladislav HAVELKA, PhD., Centrum simulačných a trenažérových technológií Brno (CZE)
 • PhDr. Jaroslav NAĎ, Stála delegácia Slovenskej republiky pri NATO, Boulevard Leopold III, NATO HQ 1110, Brussels (Belgicko)
 • pplk. Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD., Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš (SVK)
 • mjr. Ing. Martin HUBÁČEK, PhD., Univerzita obrany Brno (CZE)
 • mjr. Ing. Michal TURČANÍK, PhD., Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš (SVK)
 • kpt. Ing. Ľuboš GUĽÁŠ, PhD., Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť (SVK)
 
Recenzenti:
 • prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., Stála delegácia Slovenskej republiky pri NATO, Boulevard Leopold III, NATO HQ 1110, Brussels (Belgicko)
 • prof. Ing. Milan SOPÓCI, PhD., Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš (SVK)
 • doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK, PhD., Akadémia policajného zboru Bratislava (SVK)
 • doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD., Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš (SVK)
 
© KIS AOS 2013                                      Aktualizované 30. 10. 2013