Výcviková organizácia pre RLP
 
 Úvod  Simulátor  Výcvik  Referencie  Aktivity  Personál
 
Aktivity
 
         Aktuálne:
10. 9. - 21. 9. 2018
prebieha medzinárodný kurz
BASIC ATC PROCEDURE COURSE
 
 2018
apríl
  • Odborná konferencia - „Vzdušný priestor pre všetkých“, LF TUKE Košice
máj
  • AIR SHIELD 2018 – veliteľsko-štábne cvičenie, Varšava, Poľsko
  • LETECTVO 2018 - medzinárodná odborná konferencia Univerzita obrany, Brno, Česká republika
  • ITEC 2018 - medzinárodná vedecká konferencia a výstava simulačných a informačných technológií, Stuttgart, Nemecko
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 13. 9. 2018