Výcviková organizácia pre RLP
 
 Úvod  Simulátor  Výcvik  Referencie  Aktivity  Personál
 
Aktivity
 
    Aktuálne pripravujeme:
20. - 21. 11. 2018
odborný seminár
"Nové trendy a výzvy v oblasti prípravy a vzdelávania príslušníkov vojenského riadenia letovej prevádzky a ich transfer do praxe pre zvýšenie úrovne bezpečnosti vo vzdušnom priestore SR"
 
 
28. - 29. 11. 2018
odborný seminár
"Zavedenie európskych vojenských požiadaviek na letovú spôsobilosť (EMAR) do podmienok rezortu obrany"
 
 2018
apríl
  • Odborná konferencia - „Vzdušný priestor pre všetkých“, LF TUKE Košice
máj
  • AIR SHIELD 2018 – veliteľsko-štábne cvičenie, Varšava, Poľsko
  • LETECTVO 2018 - medzinárodná odborná konferencia Univerzita obrany, Brno, Česká republika
  • ITEC 2018 - medzinárodná vedecká konferencia a výstava simulačných a informačných technológií, Stuttgart, Nemecko
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 8. 11. 2018