Výcviková organizácia pre RLP
 
 Úvod  Simulátor  Výcvik  Referencie  Aktivity  Personál
 

Výcvik
 
 Archív 2018   
 
  2019
 
    
 I. polrok  II. polrok
 
 
 Január
 Katedra letectva, UO Brno
 • Basic ATC Procedure Course II
 Február
Letka riadenia Malacky
 • TWR - Opakovací, preškoľovací, prechodový výcvik
Letka riadenia Sliač
 • APP, TWR - Opakovací, preškoľovací výcvik
Ministersvo obrany SR
 • Pravidelné ročné preskúšanie RLP
GCI Zvolen, OAT Bratislava
 • Počiatočný kvalifikačný výcvik
Letka riadenia Prešov
 • Preskúšanie na získanie OJTI
Letka riadenia Prešov
 • APP, TWR - Opakovací, preškoľovací výcvik
 Marec
Letka riadenia Prešov
 • APP, TWR - Opakovací, preškoľovací, prechodový výcvik
OAT Bratislava
 • Pokračovací výcvik
Letka riadenia Sliač
 • APP - Opakovací, preškoľovací, prechodový výcvik
Letka riadenia Malacky
 • APP, TWR - Opakovací, prechodový výcvik
 Apríl
OAT – Bratislava
 • Pokračovací výcvik, výcvik na stanovišti
Letka riadenia Prešov
 • APP, TWR - Počiatočný kvalifikačný výcvik, pokračovací výcvik na stanovišti, preskúšanie na získanie OJTI
Letka riadenia Malacky
 • TWR - Opakovací, prechodový výcvik
Letka riadenia Sliač
 • APP - Opakovací, preškoľovací, prechodový výcvik
 Máj
Letka riadenia Sliač
 • APP, TWR - Počiatočný kvalifikačný výcvik
Letka riadenia Prešov
 • APP - Pokračovací, opakovací výcvik
 Jún
OAT Bratislava, GCI Zvolen externe v režime „T“
 • Ukončenie počiatočného kvalifikačného výcviku
Letka riadenia Prešov
 • APP - Pokračovací, opakovací výcvik
Letka riadenia Sliač
 • APP, TWR - Počiatočnýí, kvalifikačný výcvik
Letka riadenia Prešov
 • TWR - Preškoľovací, prechodový výcvik
OAT Bratislava
 • Pokračovací, opakovací výcvik
Kurz inštruktora OJTI
Letka riadenia Prešov
 • APP - Počiatočný, kvalifikačný výcvik
OAT Bratislava
 • Opakovací výcvik, výcvik po prestávke v riadení
Kurz inštruktora OJTI
Letka riadenia Prešov / Malacky
 • APP - Pokračovací, kvalifikačný výcvik
 September
Univerzita obrany Brno
 • Basic ATC Procedure Course II
Letka riadenia Sliač
 • APP - Prechodový výcvik
Letka riadenia Sliač
 • APP, TWR - Prechodový, opakovací výcvik
Letka riadenia Prešov
 • TWR - Preškoľovací, prechodový výcvik
Letka riadenia Sliač
 • APP - Prechodový výcvik
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 11. 10. 2019