Simulačné centrum - Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika
 
 
 
Fotogaléria 2018
 
  

CAX "LOTYŠSKO 2018"

CAX "ROLE 1 2018"

CAX "SMART GUARDIAN 2018"
  

Súťaž o najlepšieho delostrelca
PS OS SR

CAX "ISTAR"

CAX "11. mpr Martin"
  
  
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 13. 7. 2018