Kontakt
 

Simulačné centrum
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
 
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6
Slovenská republika
 
 
Tel.: +421 960 425202
Fax:  +421 960 422572
E-mail: sc@aos.sk
 
www.aos.sk
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 5. 12. 2017