Kontakt
 

Simulačné centrum
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
 
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6
Slovenská republika
 
 
Tel.: +421 960 422647
E-mail: sc@aos.sk
 
www.aos.sk
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 22. 5. 2019