Štruktúra
 
 
Riaditeľ
  plk. Ing. Aurel SABÓ, PhD.  +421 960 422623  aurel.sabo@aos.sk
Vedúci starší dôstojník
  kpt. Ing. Matúš GREGA, PhD. +421 960 422648  matus.grega@aos.sk
  kpt. Ing. Martin RÉVAY +421 960 423237  martin.revay@aos.sk
Starší dôstojník - riadiaci letovej prevádzky
  npor. Ing. Marek SÁNCHEZ +421 960 422651  marek.sanchez@aos.sk
Starší dôstojník
  neobsadená funkcia
Starší lektor - riadiaci letovej prevádzky
  mjr. Ing. Miroslav ŽENTEK +421 960 422652  miroslav.zentek@aos.sk
  mjr. Ing. Jaroslav ŠTEFKA +421 960 422624  jaroslav.stefka@aos.sk
Riadiaci simulácie
  RNDr. Beáta STROMKOVÁ +421 960 422568  beata.stromkova@aos.sk
Špecialista prípravy CAX
  Ing. Zdeněk PEŠTA +421 960 422650  zdenek.pesta@aos.sk
Operátor spracovania dát CAX a AAR
  Antónia BARTEJSOVÁ +421 960 422571  antonia.bartejsova@aos.sk
  Eva GORALSKA +421 960 422647
 eva.goralska@aos.sk
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 3. 6. 2019