Cvičenia

 ROK 2018 späť
 

CAX "SMART GUARDIAN 2018"

Termín konania: 19. 3. - 23. 3. 2018
Cvičiaci: prpalp Rožňava, prpalp Michalovce
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Pavol POCKLAN
Téma: "Vykonávanie palebnej podpory mechanizovanej brigády počas vedenia obrannej operácie a plnení IPU"
Cieľ cvičenia:
  1. Preveriť a zdokonaliť prácu delostreleckých odbornosti pri plnení plánovaných palieb, palieb na vyžiadanie a palieb na pochodové prúdy.
  2. Preveriť vybraných PrV vojenskej odbornosti G20 z plnenia individuálnych palebných úloh.
  3. Zdokonaliť návyky spojárov všetkých stupňov velenia pri odovzdávaní delostreleckých povelov a vedení predpísanej prevádzkovej dokumentácie.
  4. Precvičiť a zdokonaliť činnosť prieskumného družstva, preveriť vedenie predpísanej dokumentácie.
  5. Preveriť a zladiť súčinnosť štábu, palebných jednotiek a prieskumu pri vedení bojovej činnosti.
Koordinačná porada:    I. - 12. 1. 2018, II., III. - 9. 2. 2018
Účastníci koord. porád: pplk. Ing. Aurel SABO, PhD., Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, mjr. Ing. Pavol POCKLAN, kpt. Ing. Norbert HUTKA, rtn. Marián BAGAČKA
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 13. a 14. 3. 2018
Počet operátorov: 4
 

CAX "ROLE 1 2018"

Termín konania: 5. 2. – 7. 2. 2018
Cvičiaci: 18 príslušníkov zdravotníckej služby VzS
Riadiaci cvičenia: pplk. MUDr. Ivana GUTZELNIG
Téma: "Činnosť v zdravotníckej etape ROLE 1"
Cieľ cvičenia: Vykonávanie činnosti v zdravotníckej etape ROLE 1 počas vedenia bojovej činnosti
Koordinačná porada:    I.,II., III. - 24. 1. 2018
Účastníci koord. porád: pplk. Ing Aurel SABO, PhD. Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, pplk. MUDr. Ivana GUTZELNIG
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "ŠJ ĎUMBIER – KONVOJ 2018"

Termín konania: 25. 1. – 26. 1. 2018
Cvičiaci: Školské jednotky AOS - kadeti 3. ročník
Riadiaci cvičenia: npor. Ing. Michal FRIČ
Téma: "Využitie konštruktívnej a virtuálnej simulácie pri plánovanej činnosti – organizácia konvoja"
Cieľ cvičenia: Oboznámiť kadetov s možnosťami SC, overiť teoretické znalosti a praktické zručnosti, ako i rozhodovací proces pri vykonávaní výcviku v SC AOS
Koordinačná porada:    I. - 12. 12. 2017, II. - 8. 1. 2018
Účastníci koord. porád: pplk. Ing Aurel SABO, PhD., RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert  KLAČKO, nrtm. Petr BEZOUŠKA, Ing. Zdeněk PEŠTA
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 25.1.2018  od  9.30 do 12.30 školenie RVS (2 skupiny)
Počet operátorov: 69
 

CAX "LOTYŠSKO 2018"

Termín konania: 5. 1. – 19. 1. 2018
Cvičiaci: 38 príslušníkov 11. mpr Martin
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Jozef HRAŠKO
Téma: "Taktická príprava T: Rota v boji"
Cieľ cvičenia: Precvičenie a zladenie mechanizovanej roty rotácie Lotyšsko 1
Koordinačná porada:    I., II. - 19. 12. 2017, III. - 11. 1. 2018
Účastníci koord. porád: pplk. Ing Aurel SABO, PhD., Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Jozef HRAŠKO, npor. Ing. Mgr. Ivan KOSTILNIK
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 15. 1. 2018
 
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 6. 4. 2018