Cvičenia

 ROK 2017 späť
 

CAX "HELL STORM 2017"

Termín konania: 20. 3. - 24. 3. 2017
Cvičiaci: rmo Rožňava
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Marek UCHAĽ
Téma: "Vykonávanie palebnej podpory SOZ v jednotlivých fázach vedenia obrannej operácie"
  Cieľ cvičenia:
 1. Preveriť a zdokonaliť prácu delostreleckých odbornosti pri plnení plánovaných palieb, palieb na vyžiadanie a palieb na pochodové prúdy.
 2. Preveriť vybraných PrV vojenskej odbornosti G20 z plnenia individuálnych palebných úloh.
 3. Zdokonaliť návyky spojárov všetkých stupňov velenia pri odovzdávaní delostreleckých povelov a vedení predpísanej prevádzkovej dokumentácie.
 4. Precvičiť a zdokonaliť činnosť prieskumného družstva, preveriť vedenie predpísanej dokumentácie.
 5. Preveriť a zladiť súčinnosť štábu, palebných jednotiek a prieskumu pri vedení bojovej činnosti.
Koordinačná porada:
   I., II. 2. 2. 2017
   III. 10. 3. 2017
Účastníci koord. porád: : pplk. Ing Aurel SABO, PhD., Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Pavol POCKLAN, rtn. Marián BAGAČKA, rtn. Martina JESENÁKOVÁ, npor. Ing. Martin DLUTKO, rtn. Miloš BABEĽA
Termín školenia operátorov: 14. a 15. 3. 2017
Počet operátorov: 4
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"ŠJ ĎUMBIER – KONVOJ 2017"

Termín konania: 16. - 17. 02. 2017
Cvičiaci: školské jednotky 2. ročník
Riadiaci cvičenia: npor. Ing. Michal FRIČ
Téma: "Využitie konštruktívnej a virtuálnej simulácie pri plánovanej činnosti – organizácia konvoja"
Cieľ cvičenia: Oboznámiť kadetov s možnosťami SC, overiť teoretické znalosti a praktické zručnosti, ako i rozhodovací proces pri vykonávaní výcviku v SC AOS.
Koordinačná porada:
   I. 7. 12. 2016
   II., III. 3. 2. 2017
Účastníci koord. porád: RNDr. Beata STROMKOVÁ, Ing. Zdeněk PEŠTA, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, npor. Ing. Michal FRIČ, nrtm. Petr BEZOUŠKA
Termín školenia operátorov: 21. 12. 2016 a 14. 2. 2017
Počet operátorov: 50
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX/RVS "13. mpr LEVICE 2017"

Termín konania: 7. 2. - 9. 2. 2017
Cvičiaci: 33 príslušníkov 13. mpr Levice
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Gabriel MOLNÁR
Téma: "T 15/1/1 Čata počas útoku"
  Cieľ cvičenia:
 1. Precvičiť VDr v skrátenom plánovacom a rozhodovacom procese (Troop Leading Procedure – TLP) na stupni družstvo pri vedení ofenzívnych aktivít.
 2. Precvičiť s čatou prípravu na útok vo východiskovom postavení (čiare).
 3. Zdokonaliť veliteľov vo velení a riadení družstiev počas vykonania útoku.
 4. Precvičiť vykonanie útoku na objekt.
 5. Precvičiť vykonanie reorganizácie a konsolidácie jednotky.
Koordinačná porada:
   I. 23. 1. 2017
Účastníci koord. porád: : RNDr. Beata STROMKOVÁ, rtm. Ivo GUBALA
Termín školenia operátorov: 7. 2. 2017
Počet operátorov: 33
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "ROLE 1"

Termín konania: 30. 1. - 1. 2. 2017
Cvičiaci: 19 príslušníkov zdravotníckej služby VzS
Riadiaci cvičenia: mjr. MUDr. Ivana GUTZELNIG
Téma: "Činnosť v zdravotníckej etape ROLE 1"
Cieľ cvičenia: Vykonávanie činnosti v zdravotníckej etape ROLE 1 počas vedenia bojovej činnosti
Koordinačná porada:
   I. 5. 12. 2016
   II. 23. 1. 2017
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, pplk. MUDr. GUTZELNIG Ivana, rtm. Mgr. Tatiana JAKUBCOVÁ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"ŠJ CHOPOK – KONVOJ 2017"

Termín konania: 26. - 27. 01. 2017
Cvičiaci: školské jednotky 3. ročník
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Ján JURČÁK
Téma: "Využitie konštruktívnej a virtuálnej simulácie pri plánovanej činnosti – organizácia konvoja"
Cieľ cvičenia: Oboznámiť kadetov s možnosťami SC, overiť teoretické znalosti a praktické zručnosti, ako i rozhodovací proces pri vykonávaní výcviku v SC AOS
Koordinačná porada:
   I. 7. 12. 2016
   II. 12. 1. 2017
Účastníci koord. porád: RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, kpt. Ing. Ján JURČÁK
Termín školenia operátorov: 24. 1. a 25. 1. 2017
Počet operátorov : 50
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 3. 3. 2017