Cvičenia

 ROK 2001 späť
 

CAX "LEV 2001"

Termín konania: 12. 11. - 16. 11. 2001
Téma: Budovanie obranného rajónu práporu, jeho zaujatie a vedenie obranného boja zosilneného mechanizovaného práporu.
Cieľ cvičenia: Zladiť vševojskových veliteľov v plánovaní, organizácií a vedení obranného a útočného boja.
Účastníci:
  • 2. mb Levice
  • VA LM
  • LYNX
  • SAIC
 

CAX "DOBRÉ SUSEDSTVO 2001"


Termín konania: 5. 6. - 8. 6. 2001
Cieľ cvičenia:
Precvičiť a zdokonaliť účastníkov cvičenia v otázkach plánovania obranného boja štábom mechanizovanej brigády a štábmi práporov s dôrazom na činnosť náčelníkov oddelení štábu brigády a veliteľov práporov. Precvičenie práce viacnárodného štábu brigády a práporov.
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 18. 12. 2019