Cvičenia

 Aktuálne:
 
3. 5. - 4. 5. 2017
CAX "DKAVŠ 16 "
 
Téma cvičenia: "ČATA PRI VEDENÍ HLAVNEJ BOJOVEJ ČINNOSTI"
 
Cvičia: účastníci 16. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl
 
 
 

Prehľad cvičení
 
 ROK 2017  ROK 2016  ROK 2015  ROK 2014  ROK 2013  
 ROK 2012  ROK 2011  ROK 2010  ROK 2009  ROK 2008  ROK 2007
 ROK 2006  ROK 2005  ROK 2004  ROK 2003  ROK 2002  ROK 2001
 

Príprava cvičenia

  - personálne obsadenie
  - časový plán CAX,
  - logistická podpora,
  - plán simulácie,

  - bojová dokumentácia,
  - organizačné štruktúry,
  - velenie a riadenie,
  - matica vojnovej hry.
 
Možnosti realizácie cvičení

  - cvičenia krízového manažmentu,
  - podpora rozhodovacieho procesu,
  - podpora analýzy rizík a možností 
    eliminácie hrozby,

  - zvyšovanie účinnosti použitia 
    zbraňových systémov,
  - ochrana,
  - modelovanie.
 
 
>
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 20. 4. 2017