Cvičenia

 Aktuálne:
Počítačom podporované cvičenia - CAX
 
9. 3. - 13. 3. 2020
CAX "MNMPBAT 2020"
 
Cvičiaca jednotka: Mnohonárodny prápor vojenskej polície
 
- cvičenie je zrušené -
 
 
23. 3. - 25. 3. 2020
CAX "UNIPO"
 
Cvičiaca jednotka: Prešovská univerzita v Prešove
 
 

Prehľad cvičení
 
 ROK 2019
 ROK 2018  ROK 2017  ROK 2016  ROK 2015  ROK 2014  ROK 2013
 ROK 2012  ROK 2011  ROK 2010  ROK 2009  ROK 2008  ROK 2007
 ROK 2006  ROK 2005  ROK 2004  ROK 2003  ROK 2002  ROK 2001
 

Príprava cvičenia

  - personálne obsadenie
  - časový plán CAX,
  - logistická podpora,
  - plán simulácie,

  - bojová dokumentácia,
  - organizačné štruktúry,
  - velenie a riadenie,
  - matica vojnovej hry.
 
Možnosti realizácie cvičení

  - cvičenia krízového manažmentu,
  - podpora rozhodovacieho procesu,
  - podpora analýzy rizík a možností 
    eliminácie hrozby,

  - zvyšovanie účinnosti použitia 
    zbraňových systémov,
  - ochrana,
  - modelovanie.
 
 
>
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 18. 12. 2019