19. - 21. jún 2017
  Odborný kurz pre príslušníkov letectva: "Posudzovanie a zmierňovanie rizík v ATM"   
Simulácie
 
Typy simulácie

 
 ŽIVÁ - Inštrumentovaný manévrovací výcvik - Skutoční ľudia používajúci reálnu
   výzbroj

 
 
 KONŠTRUKTÍVNA - Použitie počítačových modelov
 
 VIRTUÁLNA - Skutoční ľudia obsluhujú simulačné systémy
 
 DISTRIBUOVANÁ INTERAKTÍVNA - Skutoční ľudia obsluhujú počítačové
   modely pomocou simulačných systémov
 
 
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 23. 5. 2017