Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 21. 10. 2020        
 Hlavná stránka 


Záverečné a priebežné oponentské konania
projektov výskumu a vývoja a štúdií realizovateľnosti
V AOS sa 13. - 14. októbra 2020 konali obhajoby záverečných a priebežných správ riešených projektov výskumu a vývoja a štúdií realizovateľnosti, ktoré boli akadémii zadané kontraktom MO SR pre rok 2020.
viac... 
 

15. ročník medzinárodnej konferencie New Trends in Signal Processing 2020
Vzhľadom na rešpektovanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vyplývajúcich z pandémie COVID-19, sa 15. ročník medzinárodnej konferencie „New Trends in Signal Processing 2020“ (NTSP) konal on-line.
viac... 
 

30. výročie Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, spolupráca s AOS
Tento rok uplynulo 30 rokov od vzniku Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, ktorá sa v roku 1990 vyčlenila v štruktúre Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.
viac... 
 

IV. konferencia spojovacieho vojska Armády Českej republiky za účasti Slovenska
V rámci plánovaných aktivít AFCEA Slovakia a AFCEA CZ sa uskutočnila IV. Konferencia spojovacieho vojska AČR pod názvom „Cesty k federalizácii systémov velenia a riadenia“.
viac... 
 

Príprava kadetov mechanizovaných odborností
S cieľom osvojiť si praktické návyky a získať zručnosti vo velení a riadení čaty počas bojovej činnosti sa uskutočnila odborná príprava kadetov - študentov 4. ročníka AOS v 11. mechanizovanom prápore v Martine.
viac... 
 

Prvenstvo na Letnej univerziáde SR
Na Letnej univerziáde SR, ktorá sa konala v Žiline v organizačnej réžii Žilinskej univerzity a SAUŠ sa zúčastnil aj študent AOS.
viac... 
 

Odmínovanie preverilo zdatnosť ženistov
V priestoroch ženijného práporu Sereď sa v termíne od 28. septembra do 2. októbra 2020 uskutočnil spoločný výcvik príslušníkov práporu a študentov - ženistov 4. a 5. ročníka AOS, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu.
viac... 
 

Odborná príprava – riadenie logistických procesov I
Kadeti 1. ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia na AOS absolvovali odbornú prípravu – riadenie logistických procesov.
viac... 
 

Odborná príprava kadetov delostreleckých odborností
V priestoroch rožňavského raketometného oddielu absolvovali od 21. 9. do 2. 10. 2020 odbornú prípravu študenti 4. a 5. ročníka AOS.
viac... 
 

Slávnostné otvorenie 15. ročníka Univerzity tretieho veku
Na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši bol 28. septembra slávnostne otvorený 15. ročník Univerzity tretieho veku.
viac... 
 

Kadeti AOS riadili výcvik aktívnych záloh
Počas každoročného výcviku aktívnych záloh ženijného práporu Sereď ženisti - študenti 5. ročníka AOS, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, boli nielen prijímateľmi výcviku, ale stali sa aj aktívnymi riadiacimi zamestnaní.
viac... 
 

Ženisti precvičovali opatrenia proti improvizovaným výbušným prostriedkom (C-IED)
V rámci predmetu „Odborná príprava ženijných jednotiek I“ sa kadeti 4. ročníka AOS, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu zúčastnili spoločného výcviku s príslušníkmi ženijného práporu.
viac... 
 

Úspešní kadeti na Majstrovstvách Slovenska v Senci
Na Majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavičke (Benchpress) obsadili kadeti AOS medailové miesta.
viac... 
 

Začal ISOC 23
23. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC) bol v AOS otvorený úvodnou prezentáciou náčelníka oddelenia medzinárodných kurzov pplk. Ing. Romana Kráľa.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 23. 10. 2020
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
 Konferencie
 
    23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
     Nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2020   (102199)