Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 19. 09. 2020        
 Hlavná stránka 


Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
Od 7. septembra 2020 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Centra vzdelávania AOS týždňový „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“.
viac... 
 

Prijatie arm. gen. M. Dzúra do Klubu generálov SR
Otvorenie výstavy k 100. výročiu narodenia arm. gen. M. Dzúra
V aule AOS sa 10. 9. 2020 uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti prijatia armádneho generála Martina Dzúra do Klubu generálov SR a k jeho 100. výročiu narodenia.
viac... 
 

Školenie „Running Effective Virtual Meeting“
V priebehu troch júlových a augustových popoludní absolvovali príslušníci oddelenia medzinárodných kurzov online školenie „Running Effective Virtual Meeting“.
viac... 
 

17. vyšší veliteľsko-štábny kurz otvorený
Do 17. vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu organizovaného Centrom vzdelávania AOS nastúpilo 27 dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
viac... 
 

25. ZVŠK ukončený
Dňa 28. augusta 2020 sa uskutočnilo v aule AOS slávnostné ukončenie 25. základného veliteľsko-štábneho kurzu.
viac... 
 

Úspešné ukončenie 23. DKAVŠ
Slávnostné ukončenie 23. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl sa uskutočnilo v aule AOS 28. augusta 2020.
viac... 
 

Ukončenie doplňujúceho pedagogického štúdia
Dňa 27. augusta 2020 zavŕšilo záverečnými skúškami a obhajobami záverečných prác, šesť študentov externé dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ).
viac... 
 

76. výročie SNP
Pod zaštitou mesta Liptovský Mikuláš a Oblastného výboru SZPB sa 28. augusta 2020 uskutočnili pietne akty kladenia vencov k pomníkom padlých hrdinov 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania.
viac... 
 

Záverečné sústredenie 25. základného veliteľsko-štábneho kurzu
Po takmer 5 mesačnej prestávke pokračuje v poradí 25. základný veliteľsko-štábny kurz (ZVŠK) záverečným sústredením, ktorý je v gescii Centra vzdelávania AOS.
viac... 
 

Nástup nových kadetov
Prvého augusta 2020 nastúpilo do Akadémie ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 156 nových kadetov.
viac... 
 

Začal sa v poradí 23. DKAVŠ
Dňa 3. augusta 2020 bol v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) slávnostne otvorený mimoriadny 23. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ),
viac... 
 

Sústredený poľný výcvik kadetov 3. ročníka vo VVP Kamenica nad Cirochou
V súlade s Organizačným nariadením rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) vykonali kadeti 3. ročníka v dňoch 13. - 24. 7. 2020 Sústredený poľný výcvik (SPV) vo VVP Kamenica nad Cirochou.
viac... 
 

140. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika
21. júla 2020 uplynulo 140 rokov od narodenia významnej osobnosti, ktorej meno nesie Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. 9. 2020
   Deň OS SR - Športový deň rektora
 
     21. 9. 2020
   Slávnostné otvorenie
ISOC 23
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. septembra 2020   (295771)