Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 06. 08. 2020        
 Hlavná stránka 

  Výsledky vedomostných prijímacích skúšok 2020
  Úpravené počty prijímaných študentov

Nástup nových kadetov
Prvého augusta 2020 nastúpilo do Akadémie ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 156 nových kadetov.
viac... 
 

Začal sa v poradí 23. DKAVŠ
Dňa 3. augusta 2020 bol v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) slávnostne otvorený mimoriadny 23. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ),
viac... 
 

Sústredený poľný výcvik kadetov 3. ročníka vo VVP Kamenica nad Cirochou
V súlade s Organizačným nariadením rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) vykonali kadeti 3. ročníka v dňoch 13. - 24. 7. 2020 Sústredený poľný výcvik (SPV) vo VVP Kamenica nad Cirochou.
viac... 
 

140. výročie narodenia gen. M. R. Štefánika
21. júla 2020 uplynulo 140 rokov od narodenia významnej osobnosti, ktorej meno nesie Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.
viac... 
 

Promócie v Akadémii ozbrojených síl
V akademickom roku 2019/2020 ukončilo štúdium na AOS 62 študentov bakalárskeho štúdia, ako vojaci 1. stupňa a 53 študentov ukončilo II. stupeň vysokoškolského vzdelania s titulom Ing./Mgr. v hodnosti poručík.
viac... 
 

Transformácia Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov ISOC
Na Oddelení medzinárodných kurzov (ICD) v spolupráci s Katedrou taktiky a operačného umenia AOS finišuje transformácia Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov ISOC.
viac... 
 

Štátny tajomník MO SR navštívil AOS
Dňa 23. júna 2020 AOS navštívil štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer.
viac... 
 

Ďalších šesť úspešných kadetov AOS ukončilo štúdium na Leteckej fakulte TU
Na pôde Leteckej fakulty TU Košice slávnostným vyradením a promóciami ukončili štúdium leteckých odborností v 2. stupni denného vysokoškolského štúdia a zároveň úspešne absolvovali vojenský program 6 kadeti AOS.
viac... 
 

Výročné zasadnutie Akademického senátu AOS
16. júna 2020 sa v AOS uskutočnilo výročné zasadnutie jej akademického senátu, ktorý bilancoval rok 2019. Akademická obec mohla toto zasadnutie sledovať on-line.
viac... 
 

Prijímacie konanie na štúdium v AOS
V dňoch 9. - 12. 6. 2020 sa v aule Akadémie ozbrojených síl uskutočnili vedomostné prijímace skúšky na denné bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021.
viac... 
 

"DEEP Ukraine"
Plánované stretnutia zástupcov NATO, veliteľov a predstaviteľov ukrajinských vojenských škôl sa kvôli hrozbe z ochorenia Covid -19 konali tohto roku on-line formou.
viac... 
 

Karanténne centrum v Akadémii ozbrojených síl
20. marca 2020 bolo v ubytovacej časti AOS v Liptovskom Mikuláši vytvorené karanténne centrum.
viac... 
 

Návšteva nového ministra obrany v AOS
Dňa 8. 4. 2020 navštívil AOS nový minister obrany SR Jaroslav Naď, sprevádzal ho náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. - 24. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - foto 3. ročník
 
     13. - 29. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - foto 1. roč., foto 2. roč. a 4. ročník
 
     20. 8. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
    Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 06. augusta 2020   (131155)