Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 04. 12. 2020        
 Hlavná stránka Týždeň vedy v AOS
Pod mottom „Veda má mnoho podôb“ sa v AOS od 9. - 13. novembra 2020 konal on-line Týždeň vedy.
viac... 
 

Žiška na pretekoch Spartan opäť víťazný
Odborný asistent Katedry telesnej výchovy a športu AOS sa v dňoch 7. a 8. 11. 2020 zúčastnil vytrvalostných pretekov Spartan, ktoré sa konali v maďarskom Veszpréme.
viac... 
 

"Spoločná zodpovednosť"
Vojaci AOS aktívne zabezpečovali celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 v rámci operácie „Spoločná zodpovednosť“.
viac... 
 

Slávnostné ukončenie kurzu ISOC 23
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorý začal 21. septembra 2020, bol ukončený slávnostnou ceremóniou 30. októbra 2020.
viac... 
 

Národná a medzinárodná bezpečnosť 2020
11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2020“ sa konal 23. októbra 2020 a jej organizátorom bola Katedra bezpečnosti a obrany AOS.
viac... 
 

Záverečné a priebežné oponentské konania
projektov výskumu a vývoja a štúdií realizovateľnosti
V AOS sa 13. - 14. októbra 2020 konali obhajoby záverečných a priebežných správ riešených projektov výskumu a vývoja a štúdií realizovateľnosti, ktoré boli akadémii zadané kontraktom MO SR pre rok 2020.
viac... 
 

15. ročník medzinárodnej konferencie New Trends in Signal Processing 2020
Vzhľadom na rešpektovanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vyplývajúcich z pandémie COVID-19, sa 15. ročník medzinárodnej konferencie „New Trends in Signal Processing 2020“ (NTSP) konal on-line.
viac... 
 

30. výročie Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, spolupráca s AOS
Tento rok uplynulo 30 rokov od vzniku Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, ktorá sa v roku 1990 vyčlenila v štruktúre Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.
viac... 
 

IV. konferencia spojovacieho vojska Armády Českej republiky za účasti Slovenska
V rámci plánovaných aktivít AFCEA Slovakia a AFCEA CZ sa uskutočnila IV. Konferencia spojovacieho vojska AČR pod názvom „Cesty k federalizácii systémov velenia a riadenia“.
viac... 
 

Príprava kadetov mechanizovaných odborností
S cieľom osvojiť si praktické návyky a získať zručnosti vo velení a riadení čaty počas bojovej činnosti sa uskutočnila odborná príprava kadetov - študentov 4. ročníka AOS v 11. mechanizovanom prápore v Martine.
viac... 
 

Prvenstvo na Letnej univerziáde SR
Na Letnej univerziáde SR, ktorá sa konala v Žiline v organizačnej réžii Žilinskej univerzity a SAUŠ sa zúčastnil aj študent AOS.
viac... 
 

Odmínovanie preverilo zdatnosť ženistov
V priestoroch ženijného práporu Sereď sa v termíne od 28. septembra do 2. októbra 2020 uskutočnil spoločný výcvik príslušníkov práporu a študentov - ženistov 4. a 5. ročníka AOS, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu.
viac... 
 

Odborná príprava – riadenie logistických procesov I
Kadeti 1. ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia na AOS absolvovali odbornú prípravu – riadenie logistických procesov.
viac... 
 

Odborná príprava kadetov delostreleckých odborností
V priestoroch rožňavského raketometného oddielu absolvovali od 21. 9. do 2. 10. 2020 odbornú prípravu študenti 4. a 5. ročníka AOS.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     3. 12. 2020 o 10:00
   Inauguračná prednáška 
 
   8. - 11. 12. 2020
DOD 2020
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 03. decembra 2020   (75422)