Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka 

Článok Za svätým otcom
Za svätým otcom...
Sv. otec František strávil v polovici septembra na Slovensku štyri dni, počas ktorých sa zastavil na viacerých miestach v krajine. Jeho cestu sledovalo veľké množstvo Slovákov, či už naživo alebo prostredníctvom médií. Aj my sme sa v skoré utorkové ráno vybrali na cestu do Prešova stretnúť sa s najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi na svete...
viac... 
 
Článok Protilietadlovci oslávili 100 rokov svojej činnosti na Slovensku
Protilietadlovci oslávili 100 rokov svojej činnosti na Slovensku
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) hostila vo svojich priestoroch dňa 13. septembra 2021 medzinárodnú konferenciu pri príležitosti stého výročia činnosti protilietadlovcov na Slovensku. Konferenciu organizačne zastrešil pplk. v.v. Ladislav Záhradník...
viac... 
 
Článok Študenti Akadémie policajného zboru si precvičili činnosť krízového štábu
Študenti Akadémie policajného zboru si precvičili činnosť krízového štábu
Dňa 8. septembra 2021 vykonali študenti a pedagogický personál katedry Verejnej správy a krízového manažmentu Akadémie policajného zboru (APZ) odbornú exkurziu na Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS). Cieľom...
viac... 
 
článok Kurz plánovania palebnej podpory
Kurz plánovania palebnej podpory
V dňoch 6. - 10. septembra 2021 sa v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika uskutočnil krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora I“. Bol zameraný na plánovanie palebnej podpory na stupni manévrový prápor. Lektormi kurzu boli...
viac... 
 
Článok Základný kurz pre riadiacich letovej prevádzky
Základný kurz pre riadiacich letovej prevádzky
Koncom augusta sa v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v dňoch od 30. 8. do 10. 9. 2021 konal základný kurz pre riadiacich letovej prevádzky, ktorý absolvovali štyria študenti Akadémie obrany Brno. Počas uvedeného kurzu...
viac... 
 
článok Finišuje základný vojenský výcvik v Martine
Finišuje základný vojenský výcvik v Martine
Sedem týždňový základný vojenský výcvik kadetov 1. ročníka Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS), ktorý od 4. augusta prebieha v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine, sa pomaly blíži ku svojmu koncu. Študenti prvého ročníka, ktorí úspešne zvládli prijímacie skúšky...
viac... 
 
Článok Silný vodný prúd preveril špeciálov
Silný vodný prúd preveril špeciálov
V posledný augustový týždeň (23. - 27. august 2021) zorganizovala a odborne viedla Katedra telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) spoločný výcvik zameraný na ovládanie bezmotorových plavidiel a plávanie v silnom prúde určený pre členov Síl pre špeciálne operácie a pre členov...
viac... 
 
Článok Výstavný veľtrh obrannej techniky IDEB – 2021
Výstavný veľtrh obrannej techniky IDEB – 2021
V dňoch 24. – 27. 8. 2021 sa na bratislavskom výstavisku Incheba uskutočnila v poradí už 8. medzinárodná výstava obrannej techniky IDEB 2021, na ktorej sa zúčastnilo 91 vystavovateľov z 12 krajín. Išlo o podujatie, ktoré sa organizuje každý druhý rok a je platformou...
viac... 
 
Článok 77. výročie SNP
77. výročie SNP a znovuotvorenie obnoveného vojenského cintorína Háj Nicovô
29. august je už tradične spojený so Slovenským národným povstaním (SNP). Tohto roku sme si 77. výročie pripomenuli už 27. augusta 2021 v meste Liptovský Mikuláš a o čosi bohatšie...
viac... 
 
Článok Prvý ročník vojenského LEFOFESTU 2021
Prvý ročník vojenského LETOFESTU 2021
V nedeľu 8. augusta sa na námestí v Liptovskom Mikuláši uskutočnila veľkolepá akcia Ministerstva obrany SR s názvom VOJENSKÝ LETOFEST 2021...
viac... 
 
Článok Sústredený poľný výcvik na Lešti
Sústredený poľný výcvik na Lešti
V dňoch 18. 7. – 4. 8. 2021 sa uskutočnil sústredený poľný výcvik (SPV) kadetov 1. a 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) vo VVP Lešť pod velením pplk. Ing. Václava Želonku. Výcviku sa zúčastnilo okrem spomínaných kadetov i 15 študentov z Univerzity obrany Brno a 23 z Leteckej fakulty TU Košice. Spolu s inštruktormi...
viac... 
 
Článok Nástup nových študentov
Nástup nových študentov
V pondelok druhého augusta 2021 nastúpilo do Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) 185 nových kadetov, ktorí úspešne splnili podmienky prijímacieho konania. V nastávajúcom akademickom roku 2021/2022 budú študovať priamo v akadémii v Liptovskom Mikuláši, ale aj na Fakulte vojenského zdravotníctva v Hradci Králové...
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. septembra 2021   (16508)