Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik Tuesday 24. 04. 2018       
 Hlavná stranka
  
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

All Rounder 2008
 
    2. ročník medzinárodnej súťaže družstiev All Rounder (človek všestranný) organizoval 24. - 25. septembra 2008 Ústav telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši.
    Zúčastnili sa ho profesionálni vojaci zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky.
    Celkom sa do súťaže zapojilo 9 šesťčlenných družstiev, ktoré súťažili v nasledovných disciplínach: prekážková dráha, plavecká štafeta 6x50 m v poľnej rovnošate, hod granátom na cieľ, streľba zo vzduchovej pušky, cezpoľný beh na 6 km a rafting. Organizátori situovali športové disciplíny nielen do športového areálu AOS ale i do Iľanovskej doliny a Areálu vodného slalomu Liptrovský Mikuláš.

    Výsledky:
   1. miesto: družstvo Univerzity obrany, Brno, Česká republika
   2. miesto: vojenskí študenti FTVŠ Praha, Česká republika
   3. miesto: Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, družstvo „A“

    Domáce pohárové družstvo Akadémie ozbrojených síl súťažilo v zložení: por. Bc. Michal Hložka, por. Bc. Kornel Kánik, por. Bc. Ivan Kostilník, por. Bc. Ctibor Laky, por. Bc. Patrik Martinčík a voj. Oliver Tarcala. Trénerom družstva bol Mgr. Dušan Litva, PhD. z Ústavu telesnej výchovy a športu AOS.

    Ceny víťazným družstvám odovzdal prorektor pre vojenské veci Akadémie ozbrojených síl plk. gšt. Ing. Juraj Vyrostek a riaditeľ Ústavu telesnej výchovy a športu AOS Mgr. Ján Pápay, PhD.

    V ďalšom poradí sa umiestnili:
    Univerzita Miklósa Zrínyiho Budapešť (Maďarsko), Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš - družstvo „B“, 5. pluk Špeciálneho určenia Žilina, VÚ 1115 Ružomberok, Vojenská technická univerzita Varšava (Poľsko) a VÚ 1062 Trenčín.

    Podujatie sa vyznačovalo športovou atmosférou a snahou o dosiahnutie čo najlepších výsledkov preverilo telesnú zdatnosť vojakov v disciplínach spojených s ich profesionálnou prípravou a výcvikom. Viedlo k porovnaniu síl, obratnosti a vytrvalosti tímov, ich spolupráce a súťaživej taktiky.
  
  

Pohárové družstvo Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    


 
 
   
 Events
 
    16. - 17. 5. 2018
International Scien-
tific Conference CURRENT ISSUES RELATING TO RECRUITMENT AND STABILISATION OF PERSONNEL IN THE ARMED FORCES AS WELL AS SECURITY AND RESCUE CORPS
 
    24. 5. 2018
Student Scientific Conference
 
    CSDP Olympiad 2016
- Conference Proceedings
   
 Information
 

VIDEO GALLERY
USA Ambassador
in AOS - 2017
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Optimized IE7 1024x768 Aktualized Untitled Document April 23, 2018