Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 18. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Úspešné ukončenie 24. DKAVŠ
 
    V termíne od 30. novembra 2020 do 12. februára 2021 organizovalo Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (ďalej len „Centrum vzdelávania“) 24. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl („DKAVŠ“).

    Cieľom kurzu bolo poskytnúť účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie vojenských hodností poručík, nadporučík a kapitán. Kurz trval 11 týždňov a zameriaval sa na všeobecnú vojenskú prípravu.

    Po absolvovaní základného vojenského výcviku sa v DKAVŠ stretlo 50 vysokoškolsky vzdelaných profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe a 27 profesionálnych vojakov, ktorí už pôsobili v hodnostnom zbore mužstva alebo poddôstojníkov OS SR a boli výberovým konaním predurčení do dôstojníckych funkcií.

    Na príprave budúcich dôstojníkov sa podieľali príslušníci Centra vzdelávania a príslušníci Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia, taktiež ostatné katedry Akadémie ozbrojených síl, ako aj veliteľ kurzu pre dôstojníkov školských jednotiek. Vzdelávanie a výcvik boli vykonávané prezenčnou formou a po zhoršení epidemiologickej situácie bola zabezpečená dištančná výuka prostredníctvom softvéru MS Teams.

    Všetkých 77 účastníkov 24. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl úspešne absolvovalo záverečné skúšky, ktoré boli realizované prezenčnou formou v priestoroch Akadémie ozbrojených síl v dňoch 8. - 11. 2. 2021 za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.
  
  
  
  
        Záverečné skúšky 9. 2. 2021 (-ds-)   text, foto: rtm. Mgr. Ján Uhel
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. apríla 2021   (18113)