Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 10. 2019        
 Hlavná stránka

Noví poručíci pre Vzdušné sily OS SR
 
    Dňa 11. júna 2019 sa v Štátom divadle Košice uskutočnilo slávnostné vyradenie a promócie absolventov Leteckej fakulty Technickej univerzity Košice po ukončení 2. stupňa denného vysokoškolského štúdia.

    Po úspešnom absolvovaní 2-ročného inžinierskeho štúdia a splnení podmienok vojenského programu boli do hodnosti poručík pasovaní: Ing. Jozef Mário Jusko (Riadenie leteckej dopravy - odborník riadenia letovej prevádzky), Ing. Daniel Hilgart (Riadenie leteckej dopravy – odborník riadenia letovej prevádzky), Ing. Rastislav Šulík (Riadenie leteckej dopravy - odborník na pilotovanie dopravného lietadla), Ing. Peter Cudrák (Senzorika a avionické systémy - odborník inžinierskej leteckej služby pre elektrické vybavenia lietadla). Pasovanie, položením meča na plece, vykonal prorektor pre vojenské veci Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika plk. Ing. Ľubomír Matta. Novovymenovaní poručíci si v Štátnom divadle prevzali aj diplomy o absolvovaní vojenského programu od veliteľa ročníka leteckých odborností školských jednotiek kpt. Ing. Miroslava Randla. Najlepšie výsledky počas celého inžinierskeho štúdia dosiahli por. Ing. Daniel Hilgart a por. Ing. Jozef Mário Jusko, ktorým bol odovzdaný červený diplom.

    Pri tejto slávnostnej udalosti nechýbali ani rodinní príslušníci a známi absolventov. Okrem rodinných príslušníkov a známych sa promócií zúčastnili generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR brigádny generál doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., zástupca veliteľa vzdušných síl brigádny generál Ing. Róbert Kleštinec a prvý slovenský kozmonaut plukovník Ing. Ivan Bella.

    Novovymenovaní poručíci boli po promóciách a vyradení vyslaní na svoje nové pracoviská do útvarov Vzdušných síl OS SR, aby plnili požiadavky a úlohy stanovené pre výkon ich funkcií.

    Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši aj naďalej plánuje spoluprácu s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vojenskej prípravy personálu leteckých odborností pre potreby Vzdušných síl OS SR.
  
  
  
    text, foto: -ľm-, -mr-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     21. - 25. 10. 2019
   V Simulačnom centre AOS cvičí ISTAR Prešov
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2019   (22175)