Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 28. 02. 2021        
 Hlavná stránka

Univerzita tretieho veku ukončila ďalší akademický rok
 
    Dňa 7. júna 2019 sa uskutočnili slávnostné promócie univerzity tretieho veku (UTV) pri Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Úspešní absolventi dvojročného štúdia si svoje osvedčenia prevzali z rúk prorektora pre vzdelávanie, v zastúpení PhDr. Pavlíny Adamíkovej a riaditeľa centra vzdelávania, v zastúpení pplk. Ing. Milana Švrla. „Máme veľkú radosť, že si naša – vaša univerzita tretieho veku našla svoju cestu k mysliam a najmä k srdciam ľudí na Liptove a jej dobré meno sa šíri i ďalej“ - uviedol vo svojom príhovore pplk. Švrlo a poprial účastníkom príjemné prežitie letných prázdnin. Čerství absolventi nezaháľali ani po záverečnom spoločnom fotografovaní a aktívne sa zaujímali o možnosti ďalšieho štúdia.

    V akademickom roku 2018/2019 ukončilo štúdium 72 absolventov a celkovo na UTV pri AOS študovalo 182 študentov v dvojročných (4 semestrálnych) študijných odboroch: dejiny hudby, počítače a internet pre mierne pokročilých, anglický jazyk pre začiatočníkov, anglický jazyk pre mierne pokročilých, anglický jazyk pre mierne pokročilých - 2, anglický jazyk pre pokročilých - 2. V akademickom roku 2018/2019 realizovala UTV okrem študijných odborov aj výučbu v kurzoch: „Ako rozumieť počasiu?“ a „Včelie produkty pre výživu, zdravie a krásu“. Uvedených kurzov sa zúčastnilo 40 študentov. O štúdium na UTV pretrváva zo strany starších a seniorov neustály záujem. Najstarší zo študentov oslávi tento rok už svoje 88. narodeniny. Niektorí majú za sebou v poradí už 8. štúdium, niektorí sa vzdelávajú v dvoch, či troch odboroch, resp. kurzoch UTV súčasne. Najväčšiemu záujmu sa už dlhodobo teší štúdium anglického jazyka.
  
  
  
    text: Gabriela Ratkovská    
foto: npor. Karina Marcinčinová    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. februára 2021   (97248)