Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 10. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Promócie v AOS
 
    Slávnostný akt promócií absolventov 1. stupňa vysokoškolského štúdia v Akadémii ozbrojených síl (AOS) sa uskutočnil 12. 7. 2019. V tento deň ožila aula akadémie kyticami kvetov, zaplnila sa rodičmi, príbuznými a priateľmi promovaných študentov. V aule boli prítomní tiež akademickí funkcionári AOS, rektor Univerzity obrany Brno (ČR) prof. Bohuslav Přikryl, predstavitelia MO SR (brig. gen. Boris Ďurkech), MV SR (štátny tajomník Rudolf Urbanovič), GŠ OS SR, (brig. gen. Peter Babiar), mesta Liptovský Mikuláš (primátor Ján Blcháč), predstavitelia vojenského duchovenstva (biskup ordinár Ordinariátu OS a OZ František Rábek) a Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v OS a OZ (plk. Marián Bodolló).

    Z rúk rektora AOS doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. si prevzalo diplomy o ukončení denného 3 ročného bakalárskeho štúdia 72 kadetov. Absolvovali v študijných programoch: Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Ako bakalári a vojaci 1. stupňa budú pokračovať v ďalšom dennom štúdiu, ktoré predstavuje 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania, pokračovať budú aj vo vojenskom programe kadeta. V akademickom roku 2020/2021 budú nielenže slávnostne vyradení do hodnosti poručík, ale budú aj promovaní na Ing./Mgr. „Tým sú tohoročné promócie odlišné od predchádzajúcich, a to v dôsledku zmeny legislatívy a predĺženia doby štúdia v dennej forme“, uviedol rektor AOS.

    „Akadémia ozbrojených síl plní svoje základné poslanie v oblasti prípravy profesionálnych vojakov – dôstojníkov OS SR v podmienkach náročných na rozsah aj kvalitu vzdelávania a vojenskej prípravy. AOS je jediná vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje svojim kadetom a študentom vysokoškolské a vojenské vzdelanie v troch stupňoch – pričom pre potreby ozbrojených síl má akreditované bakalárske, inžinierske, magisterské a doktorandské študijné programy. Na tomto slávnostnom zhromaždení môžem úprimne konštatovať, že aj napriek náročnému obdobiu, AOS plní zodpovedne všetky úlohy stanovené rezortom obrany a snaží sa do vzdelávacieho a výcvikového procesu implementovať požiadavky GŠ OS SR na rozsah aj kvalitu prípravy“, skonštatoval brig. gen. Ďurkech.

    Rektor ocenil najlepších absolventov každého študijného programu:
  - voj. Bc. Andrej Kopaničák - Bezpečnosť a obrana štátu
  - voj. Bc. Jozef Zverbík – Elektronické zbraňové systémy
  - voj. Bc. Tomáš Pajtinka – Vojenské spojovacie a informačné systémy
  - voj. Bc. Marcela Rumlová – Zbraňové systémy, zbrane a ich časti

    Zároveň si v tento deň prevzali diplomy 4 absolventi doktorandského štúdia a menovanie za docenta v odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť si prevzal z rúk rektora Ing. Ivan Majchút, PhD., učiteľ Katedry bezpečnosti a obrany AOS.
  
  
  
        Ďalšie fotografie -ds-   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 10. júla 2020   (13958)