Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 10. 2019        
 Hlavná stránka

Zasadnutie panelu AVT STO NATO v Akadémii ozbrojených síl
 
    Od 20. do 24. mája 2019 sa v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši koná 43. AVT Panel Business Meeting Week (Panel AVT STO NATO - Applied Vehicle Technology - Science and Technology Organization).

    Panel združuje viac ako tisíc vedcov, inžinierov a technických expertov, usiluje sa o skvalitnenie efektívnosti, spoľahlivosti, dostupnosti a bezpečnosti dopravných prostriedkov v prostredí - pozemná, námorná, vzdušná, vesmírna doprava, a to prostredníctvom aplikácií progresívnych technológií. Využíva spoločné odborné znalosti expertov v oblastiach - mechanické systémy, konštrukcie a materiály, pohonné a energetické systémy, stabilita a kontrola hydromechanických systémov.

    Panel zasadá 2x ročne v rôznych krajinách sveta. Na tomto 43. zasadnutí panelu je v Akadémii ozbrojených síl zaregistrovaných 474 účastníkov z krajín NATO a partnerských mierových krajín, rokovanie panelu prebieha v 30 pracovných skupinách a v 6 výboroch. Sprievodnou akciou tohto panelu je AVT- 322 Specialists’ Meeting “Combustion products, exposure and related risks“, kde sa pojednáva o výbušninách, trhavinách a rizikách s tým spojenými.

    Zasadnutie AVT panelu v takomto rozsahu sa koná prvýkrát v Slovenskej republike, ktorá má v štruktúre AVT STO stálu panelovú zástupkyňu doc. Ing. Marianu Kuffovú, PhD. z Akadémie ozbrojených síl.

    43. zasadnutie panelu otvoril mjr. Dr. David Lecompte (Belgicko), predseda panelu. Otvorenia sa zúčastnili aj plk. Ing. Vladimír Kavický, PhD., generálny riaditeľ - národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Sekcie modernizácie MO SR a za hostiteľskú organizáciu rektor Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Jozef Puttera, PhD.

    Ďalšie zasadnutie Panelu AVT sa uskutoční v októbri t. r. v Nórsku.
  
  
  
        Ďalšie fotografie: -ds-   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     21. - 25. 10. 2019
   V Simulačnom centre AOS cvičí ISTAR Prešov
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2019   (22127)