Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 10. 2019        
 Hlavná stránka

Výcvik v mínovaní s ostrou ženijnou muníciou
 
    Dňa 14. marca 2019 sa v priestoroch Centra výcviku Lešť uskutočnil spoločný výcvik kadetov 3. ročníka (študentov programu Bezpečnosť a obrana štátu vojenskej odbornosti G30) s príslušníkmi ženijných odborností 1. mechanizovanej brigády v mínovaní s ostrou ženijnou muníciou.

    Výcvik s ostrou ženijnou muníciou (ostré míny, ženijné náloživo a roznecovadlá) plynule nadväzoval na vykonanú teoretickú a praktickú prípravu, ktorá prebehla v rámci predmetu Ženijná podpora I v ZS 2018/2019. Kadeti si zdokonalili teoretické vedomosti a získali praktické návyky pri práci s ostrou ženijnou muníciou, ktoré sú pre ich ďalšie odborné ženijné pôsobenie v rámci jednotiek a útvarov OS SR kritické. Každý z kadetov mal možnosť pripraviť na použitie a následne položiť do mínového poľa ostré protitankové míny. Zároveň na konci zamestnania kadeti použité míny zničili výbuchom v stálej trhacej jame. Hodnotu výcviku znásobili náročné poveternostné podmienky, pretože výcvik bol vykonaný v pravom „leštianskom“ počasí.

    Riadiaci výcviku kpt. Ing. Jaroslav Kompan na záver zamestnania ocenil najmä iniciatívny a pozitívny prístup všetkých účastníkov výcviku a skonštatoval, že kadeti svoj „ženijný krst ohňom a blatom“ zvládli.
  
  
  
    text, foto: kpt. Ing. Jaroslav Kompan    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     21. - 25. 10. 2019
   V Simulačnom centre AOS cvičí ISTAR Prešov
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2019   (22149)