Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 12. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Kurz náčelníkov kontrolných technických staníc
 
    Katedra strojárstva Akadémie ozbrojených síl organizovala v dňoch 4. - 8. marca 2019 odborný kurz pre náčelníkov kontrolných technických staníc (N KTS) v Ozbrojených silách SR. Jeho cieľom bolo rozvinúť teoretické vedomosti a zručnosti náčelníkov KTS v oblasti prevádzky, údržby, opráv a kontroly technického stavu vozidiel, a to v súlade s novými poznatkami a platnými predpismi v tejto oblasti. Kurzu sa zúčastnilo 21 profesionálnych vojakov, vykonávajúcich alebo pripravujúcich sa na výkon funkcie N KTS a 1 zamestnanec z rezortu obrany. Uvedenú aktivitu viedli učitelia z katedry strojárstva Ing. Miroslav Marko, PhD., Ing. Štěpán Pavlov, PhD., npor. Ing. Pavol Lukašík a externý inštruktor nrtm. Mgr. Miroslav Bezděk (Útvar logistického zabezpečenia Trenčín).

    Program kurzu obsiahol prípravu z oblasti Smernice pre N KTS ŠbPO-30-130/2013, zaoberal sa funkčnými povinnosťami N KTS, riešil palivá a mazivá používané v rezorte obrany, praktické vykonávanie kontroly technického stavu vozidiel, využil laboratórium diagnostiky na katedre strojárstva. Zahrnul vzdelávanie v oblasti prevádzky, údržby a opráv výzbroje a techniky a zaoberal sa aj ekologickými zásadami a bezpečnosťou práce v tejto problematike.

    Analogické kurzy realizovala katedra strojárstva v roku 2016, absolvovalo ich 57 príslušníkov rezortu obrany. “Kurzy sú aktuálne aj po dvoch rokoch, nakoľko podľa legislatívy náčelníci KTS musia mať osvedčenie na výkon funkcie“, uviedol Ing. Pavlov a dodal, že personálne obsadenie v týchto funkciách je pomerne nestabilné. Preto katedra strojárstva v zmysle požiadavky GŠ OS SR plánuje pokračovať v sérii týchto kurzov, ďalší sa uskutoční v jeseni tohto roku.

    V závere kurzu si jeho účastníci prevzali z rúk garanta - prof. Ing. Petra Droppu, PhD., vedúceho katedry strojárstva, osvedčenia o jeho absolvovaní .
  
        
  
  
    text: -hg-    
foto: -hg-, -šp-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 12. júla 2020   (22533)