Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 20. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností
 
    Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (CV AOS) v spolupráci so sekciou kontroly (SEKO MO SR) organizovalo v dňoch 11. - 13. 6. 2019 „Kurz kontrolnej činnosti a vybavovania sťažností“ pre vybraných zamestnancov rezortu MO SR a profesionálnych vojakov, ktorí riadia alebo vykonávajú vnútornú kontrolu, resp. finančnú kontrolu, prijímajú a vybavujú podnety alebo sťažnosti.

    Cieľom kurzu bolo predstaviť funkčnosť modulu riadenia kontrolnej činnosti a prácu v ňom, ozrejmiť postupy a činnosť riadiacich zamestnancov v rezorte MO SR pri prijatí a následnom ďalšom riešení podaní, sťažností a podnetov.

    Garantom krátkodobého odborného kurzu bol Ing. Rudolf Kúkel, PhD. (SEKO MOSR). Vzdelávacia aktivita bola lektorsky zabezpečená zamestnancami SEKO MO SR - JUDr. Peter Vojtuš, Ing. Pavel Vrbický, Ing. Štefan Krivošík, Ing. Roman Ďurek.

    Absolventom kurzu v mene riaditeľa CV poblahoželal kpt. Ing. Ivan Šmihovský a spolu s garantom kurzu odovzdal osvedčenia o jeho absolvovaní.
  
  
    text: npor. Ing. Karina Marcinčinová    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     20. 2. 2020
   Predpôstna duchovná obnova
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2020   (64877)