Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 10. 2019        
 Hlavná stránka

Kurz: „Palebná podpora“
 
    Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia (VTaOU) Akadémie ozbrojených síl (AOS) organizovala v dňoch 17. - 19. 6. 2019 v poradí štvrtý odborný kurz s názvom „Palebná podpora“. Zúčastnilo sa ho 19 príslušníkov 1. mb, 2. mb a VePS OS SR a tiež 5 študentov 3. ročníka AOS, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu.

    Kurz bol rozčlenený do 3 dní, tvoril ho modul s prednáškami, praktickými cvičeniami a diskusiou. Jeho absolventi mali možnosť zoznámiť sa s problematikou palebnej podpory ako celku, s metodológiou plánovania palieb a ich účinkov, s koordináciou a synchronizáciou, aj výberom cieľov. Po prvýkrát bola do kurzu zaradená aj problematika vyžiadania priamej leteckej podpory, ako aj problematika dekonflikcie vzdušného priestoru. Odborným garantom kurzu bol doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., vedúci katedry vojenskej taktiky a operačného umenia, lektormi vzdelávacej aktivity boli okrem vedúceho katedry aj mjr. Ing. Miroslav Mušinka a kpt. Ing. Milan Turaj.

    „Kurz poukázal na dôležitosť palebnej podpory a jej nezastupiteľné miesto pri vedení celého spektra operácií. Vytvoril dobrý základ pre organizovanie nasledujúcich kurzov a nastolil otázky potreby unifikácie plánovacích a vykonávacích dokumentov na realizáciu efektívnej palebnej podpory v podmienkach OS SR“, uviedol doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD. a dodal, že poskytovanie palebnej podpory pozemným operáciám vyžaduje nielen vysoký stupeň interoperability, ale aj vysokú úroveň vojenského umenia, ktorá sa dosahuje sústavnou prípravou a učením sa. Potvrdil to výrokom francúzskeho maršala Ferdinanda Focha, ktorý povedal: „Na bojisku učenie nie je možné, jednoducho na bojisku robíme to, čo vieme, tzn., účelne využívame svoje získané vedomosti. Z tohto dôvodu na to, aby sme urobili málo, musíme vedieť veľmi veľa a musíme to vedieť veľmi dobre“.

    V spätnej väzbe hodnotili účastníci kurz pozitívne, vyzdvihli jeho zameranie a aktuálnosť informácií.
  
  
    text: -jv-    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     21. - 25. 10. 2019
   V Simulačnom centre AOS cvičí ISTAR Prešov
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2019   (22204)